HR | IT | EN

Započeo seminar na temu višerazinskog upravljanja

  • U sklopu aktivnosti projekta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) 20. listopada 2014. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Balama započeo je dvodnevni seminar na temu „Višerazinsko upravljanje“ za predstavnike lokalne i regionalne samouprave.

    Prisutne je u ime Istarske županije pozdravila viša savjetnica za pravne poslove međunarodne suradnje i europskih poslova Sanja Labinjan, koja je polaznicima zaželjela uspješan rad.

    Sveučilište Bocconi zaduženo je za koordinaciju seminara, a predavači su eminentni profesori Luca Brusati i Paolo Fedele s dugogodišnjim iskustvom u navedenoj tematici. Seminar je počeo uvodom u sam pojam višerazinskog upravljanja te su sudionicima, uz aktualne i praktične primjere, prikazani temelji višerazinskog odlučivanja. Aktivnim radom u grupi sudionici su imali priliku vidjeti kako uključiti dionike u proces odlučivanja i time doprinijeti boljem pristupu pružanja usluga i koordinaciji razvojnih aktivnosti.

    Seminar se održava u suradnji Istarske županije i regije Veneto, projektnih partnera AdriGov-a, koji je financiran je iz Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007-2013.

    20.10.2014.