HR | IT | EN

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA EA SEA-WAY

 • U Dubrovniku je 11. svibnja 2016. održana Završna konferencija strateškog projekta EA SEA-WAY u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje IPA ADRIATIC 2007-2013, na kojoj su prisustvovali svi projektni partneri, među kojima Istarska županija, te pridruženi suradnici projekta. Projekt EA SEA-WAY, u trajanju od studenoga 2013. do kraja lipnja 2016., ima za cilj unaprijediti mobilnost putnika koji putuju Jadranskim morem i priobalnim područjem kroz razvoj novih, održivih i integriranih prijevoznih usluga, te poboljšati fizičke infrastrukture povezane s novim uslugama.

  Na konferenciji su prikazani najvažniji rezultati projekta poput implementacije baze podataka modela sustava prijevoza, umrežavanja, pilot aktivnosti i stečenih iskustava, akcijskog plana za budući razvoj putničkih usluga u pomorskom prometu te izvještaja izrađenih u sklopu Radnog paketa 4, kojeg je koordinirala Istarska županija.

  Predstavnica Istarske županije Antonija Babić predstavila je Radni paket 4 u kojem je Istarska županija usko surađivala sa sveučilištima iz Ljubljane, Sarajeva i Beograda pri izradi izvještaja o putničkom pomorskom prometu, te povezivanju istoga s drugim oblicima prometa – cestovnog, željezničkog i zračnog – a sve u cilju što boljeg povezivanja zaleđa s primorjem na Jadransko-jonskom području. Zajednički rad istraživačkih timova rezultirao je izradom Smjernica održive mobilnosti putnika u Jadransko-jonskoj regiji, kojima su definirani osnovni pravci razvoja pomorskog, cestovnog, zračnog i željezničkog putničkog prometa u narednom razdoblju. Smjernicama je, među ostalim, naglašena nužnost sustavnog povezivanja obalnog dijela jadranskih i jonskih regija s njihovim zaleđem i to razvojem novih usluga putničkog prijevoza, utemeljenih na izgradnji nove ili obnovi postojeće infrastrukture.

  Između ostalog, Istarska županija je izradila dvije značajne investicije za istarsko područje. Radi se o radovima obnove operativne obale na Riječkom gatu u Puli. Iznos te investicije iznosi 204.169 eura, a uključuje podmorski iskop nataloženog mulja, izgradnju kamenog nasipa i postavljanje betonskih blokova u cilju stvaranja pretpostavki za pristajanje većeg broja brodova i povećanje sigurnosti prijevoza putnika. Isto tako, u Rovinju je izvršena sanacija obalnog zida u sjevernoj luci Valdibora u vrijednosti od 115.492 eura, čime je omogućeno privezivanje i naslanjanje većih plovila, osobito kruzera.

  Konferencija je završila preuzimanjem institucionalnog Sporazuma o održivosti putničkog prijevoza na zajedničkom Jadransko jonskom području te završnim partnerskim sastankom na kojem su dogovorene finalne obveze projektnih partnera.

  Ukupna vrijednost projekta, u kojem sudjeluje 20 partnera, je 6.657.204,68 eura, a za projektne aktivnosti Istarske županije predviđen je iznos od 467.862,56 eura.

  Partneri, uz Istarsku županiju, su kako slijedi: Dubrovačko – neretvanska županija, Lučka uprava Split, Primorsko goranska županija (Hrvatska), Lučka uprava Levante, Lučka uprava Ancona, Sistemi Territoriali SPA, Regija Molise, Regija Abruzzo, Informest, Regija Friuli – Venezia Giulia (vodeći partner), Provincija Ravena (Italija), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište u Sarajevu (BiH), Sveučilište u Beogradu (Srbija), Luka Bar A.D. (Crna Gora), TEULEDA, Ministarstvo javnih radova i transporta (Albanija), te ERFC – European Regional Framework for Cooperation i Lučka uprava Igoumenitsa (Grčka).

  Datoteke vezane uz novost
 • http://www.istra-europa.eu/uploads/files/EA_SEA-WAY_STRATEGIC_PROJECT_FOR_THE_INTEGRATION_OF_TRANSPORTS_IN_ADRIATIC_IONIAN_REGION.pdf
 • 16.05.2016.