HR | IT | EN

Završna konferencija projekta MOSES

  • Dana 18. rujna 2019. održana je završna konferencija projekta MOSES - Maritime and multimOdal transport Services based on Ea Sea-way project), sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., a u čijoj provedbi kao projektni partner sudjeluje i Istarska županija.

    Projekt MOSES usmjeren je na promicanje održivog razvoja putničkog pomorskog prometa, poboljšanjem kvalitete i sigurnosti prijevoznih usluga te promicanjem multimodalnosti u programskom području, temeljem rezultata ostvarenih u provedbi strateškog projekta EA SEA-WAY.

    U sklopu implementacije projektnih aktivnosti, Istarska je županija bila zadužena za pripremu i provedbu geotehničkog ispitivanja geomorfološkog sastava morskog dna te dubinskog pregleda obalnog pojasa pomoću akustičnih sustava i/ili laserske batimetrije, koje predstavljaju preduvjet za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju putničkog terminala u Puli na rtu Guc Valelunga. Istarska županija je također koordinirala provedbu radnog paketa usmjerenog na evaluaciju svih pilot aktivnosti koje će biti realizirane u projektu u cilju definiranja preporuka za daljnji održivi razvoj putničkog prometa u Programskom području.

    Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2018., a završava 30. rujna 2019. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 1.175.085,00 eura, dok proračun Istarske županije iznosi 125.525,00 eura.

    20.09.2019.