HR | IT | EN

Završnom konferencijom priveden kraju projekt Blutoursystem

  • Predstavnici Istarske županije sudjelovali su na partnerskom sastanku i završnoj konferenciji projekta Blutoursystem, koji su se od 16. do 18. rujna održali u Bariju u Italiji. Projektni partneri iz Italije i Hrvatske tom su se prilikom osvrnuli i predstavili aktivnosti u sklopu projektnih elemenata za čiju su implementaciji bili zaduženi te ostvarene rezultate i ciljeve projekta.

    Osim Sveučilišta CA' FOSCARI iz Venecije kao nositelja, projekt je ujedinio sljedeće partnere: Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet i Lokalna akcijska grupa „LAG5“ Orebić.

    Istarska je županija uspješno sudjelovala u provedbi aktivnosti svih radnih elemenata, uz vodeću ulogu u radnom paketu 5. Uspostava Blutoursystem platforme. Od ostalih aktivnosti vrijedno je istaknuti organizaciju brojnih seminara i radionica namijenjenih dionicima u turizmu, a koji su imali za cilj pridonijeti boljem poslovanju i promociji smještajnih objekata na području Istre te informiranju pružatelja usluga u turizmu.

    Projekt Blutoursystem započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a službeno će završiti 30. rujna 2019. Njegova ukupna vrijednost je 1.037.050,00 €, od čega proračun Istarske županije iznosi 164.550,00 €. Glavni cilj projekta bio je doprinijeti unaprjeđenju okvira za održivi rast Plavog turizma u skladu sa sektorskim politikama Europske unije i EUSAIR strategije, a odobren je za financiranje iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.-2020.

    20.09.2019.