HR | IT | EN

Župan Valter Flego i Oriano Otočan sudjelovali u radu foruma o ljudskim pravima u Firenci

  • Istarski župan Valter Flego i pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Oriano Otočan sudjelovali su u radu skupa koji je, povodom 65. godišnjice Opće deklaracije o ljudskim pravima, održan u Mandela Forumu u talijanskoj Firenci. Skup je tradicionalan, ove se godine održao po 17. put, u organizaciji Regije Toscana, Istarske županije i francuske regije Donja Normandija, a financira ga Europska komisija.

    Župan Flego je govorio o visokom stupnju u zaštiti manjinskih prava u Istarskoj županiji. To se manifestira, prije svega, kroz javnu uporabu jezika i pisma, pravo na obrazovanje i očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta, kao i pravo na isticanje nacionalnih obilježja. U tom se kontekstu kritički osvrnuo na diskriminaciju ćiriličnog pisma, što se nastoji provući kroz održavanje referenduma.

    Na skupu u Firenci, odana je, ispred deset tisuća ljudi, počast Nelsonu Mandeli, koji svima nama treba biti nadahnuće i davati snagu u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv svih oblika diskriminacije. Zaštita prava žena tek su jedan segment te kampanje, i njima je posvećen ovogodišnji skup u Forumu Mandela.

    Za boravka u Firenci župan Flego se susreo s predsjednikom Regije Toscana Enricom Rossijem. Istarsku županiju i Regiju Toscana vezuje od 1994. godine sporazum o suradnji. S obzirom na dosadašnju suradnju koju Istarska županija i Regija Toscana imaju u mnogim EU projektima, razgovori su vođeni o zajedničkim aktivnostima na poticanju i produbljivanju novih oblika suradnje.

    12.12.2013.