HR | IT | EN

3D FOR VET

 • Naziv projekta: 3D FOR VET

  Izvor financiranja: Program Erasmus+

  Ključna aktivnost: suradnju za inovacije i izmjenu dobrih praksi

  Vrsta aktivnosti: Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i trening

  Strukovno obrazovanje i usavršavanje u EU je suočeno s potrebom stalne prilagodbe modernizaciji tehnologija u globalnom gospodarstvu. Strukovna zanimanja moraju biti u skladu s tehnološkim i digitalnim napretkom u industriji i gospodarstvu, što zahtijeva modernizaciju strukovnih škola uz korištenje inovativnih metoda i pedagoških pristupa. To uključuje prilagodbu školskih kurikuluma prema zahtjevima tržišta rada, podučavanje nastavnika i edukatora za prijenos znanja i vještina novih tehnologija, korištenje novih tehnologija i IKT-a u školskim laboratorijima i praktikumima, te obrazovanje temeljeni na teoretskom učenju i praktičnom znanju.

  Opći cilj projekta je postaviti učenike iz strukovnih tehničkih škola u bolju poziciju na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologija u formalnom obrazovanju, primjenom njihovog znanja u praksi i suradnjom s vršnjacima iz drugih Zemalja EU.

  Specifični ciljevi projekta su:

  Korištenje suvremenih tehnologija u strukovnim tehničkim školama kako bi se poboljšali obrazovni kapaciteti škola;
  Povećanje konkurentnosti učenika kroz stjecanje znanja o 3D tehnologijama, temeljenim na praktičnom radu na radionicama i razmjeni prakse sa vršnjacima;
  Promicanje korištenja suvremenih tehnologija temeljenih na iskustvima u regijama obuhvaćenim projektom i širenje rezultata projekta drugim školama.

  Ciljane grupe su učenici i nastavnici strukovnih tehničkih škola koje su partneri projekta, istraživački centar i dva tijela regionalne samouprave.

  Glavne projektne aktivnosti su:

  Stvaranje dva intelektualna proizvoda:

  Priručnik za izvođenje praktičnih radionica na 3D pisaču;
  Studija slučaja o sustavu korištenja suvremenih tehnologija u strukovnim školama u četiri zemlje.

  Organizacija jednog multiplikativnog događanja „Dan 3D tehnologija“
  Kupnja opreme za provedbu radionica o modernoj 3D tehnologiji
  Organizacija tri zajednička treninga osoblja naziva „3D radionice za nastavnike strukovnog obrazovanja“
  Organizirane dvije miješane mobilnosti učenika.

  Očekivani rezultati projekta su:

  Modernizacija tehničkih strukovnih škola i korištenje suvremene opreme u radu s učenicima;
  Učenici obrazovani o 3D tehnologiji i sposobni za njeno korištenje u praktičnom radu, što ih čini konkurentnim na tržištu rada;
  Regionalne vlasti upoznate s potrebama modernizacije strukovnog obrazovanja te vode aktivnu politiku uvođenja suvremenih tehnologija u strukovno obrazovanje.

  Vodeći partner projekta je Istarska županija, a partneri su Fachhochschule Karnten, Vojvodstvo Malopolska, Tehnička škola Pula, METRIS- Centar za istraživanje materijala, Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras, Zespol Szkol nr 2 im. Jana Pawla w Miechowie.

  Ukupni proračun projekta je 250.585,00 €.

  https://www.facebook.com/3D-for-VET-156145265160833/