HR | IT | EN

Alterenergy

 • Istarska županija, u suradnji sa 17 drugih partnera iz 8 država, implementira strateški projekt Alterenergy (ref:str/0001/0) u trajanju od 4 godine koji je  financiran od strane programa Jadranske prekogranične suradnje IPA ADRIATIC CBC 2007-2012 sa proračunom od 12,5 milijuna €. Projektom ALTERENERGY želi se promicati energetska održivost s naglaskom na male zajednice Jadrana, kroz integrirano i održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnju obnovljive energije.

  Ideja projekta ALTERENERGY je fokusiranje na male zajednice sa manje od 10.000 stanovnika koje predstavljaju najrašireniji oblik naselja na području cijelog Jadrana, zbog što učinkovitije implementacije održivih modela, dobrog integriranja sa okolinom i lakšeg uključivanja stanovništva u samu problematiku održive energije. Cilj projekta je da ohrabri i podrži, kroz participativni pristup, korištenje dobrih metoda i praksa i da na taj način unaprijedi vještine energetskog planiranja u lokalnim sredinama.  Želi se dati podrška građanima i lokalnim poduzećima za razvijanje vještina i znanja u energetskom sektoru, ojačati institucionalne i administrativne kapacitete koji su direktno povezani sa programiranjem i upravljanjem europskih i nacionalnih fondova povezanim s energetskim sektorom, te kreiranje organizacijskih struktura koje bi bile sposobne osigurati učinkovite sisteme upravljanja i sudjelovanje dionika povezanih sa energetskom održivosti.

  Specifični cilj je razvoj primjenjivih modela za održivo upravljanje energetskim resursima u malim zajednicama Jadrana, poboljšanje njihovih sposobnosti za planiranjem i upravljanjem integriranim akcijama na poljima uštede i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kroz zajednički pristup koji uključuje građane lokalne gospodarske čimbenike (poduzeća).
  Očekivani rezultati jesu:

   • Unaprijeđena zajednička baza znanja (dostupne tehnologije i solucije, dobre prakse, regulatorni i politički okviri)
   • Zajednički set integriranih održivih modela energetskog upravljanja i financijskih okvira prikladnih za male zajednice Jadranske regije
   • Unaprijeđena informiranost građana i lokalnih gospodarstvenika (malog i srednjeg poduzetništva, profesionalaca) o prednostima i mogućnostima vezanim za energetsku učinkovitost
   • Unaprijeđene mogućnosti lokalnih zajednica za planiranje, implementaciju i upravljanje projektima energetske učinkovitosti i proizvodnju energije
   • Razvijeni Akcijski planovi održive energije u ciljanim zajednicama uz odgovarajuće studije izvedivosti
   • Dobre prakse (know-how) za razvoj integriranog akcijskog plana održive energije u malim sredinama
   • Unaprijeđena podrška malim i srednjim poduzećima koji djeluju u energetskom sektoru.
   • Demonstrativne ili pilot akcije sa visokim potencijalom replikacije provedene u malim zajednicama, te dobre prakse (know-how) za iste.

  Predviđeni budžet za Istarsku županiju je 498.200€, dok je ukupni 12.499.600,00€

  Link: www.alter-energy.eu

  Film o implementaciji projekta: https://www.youtube.com/watch?v=p1nB8Nr1B2E&feature=youtu.be