HR | IT | EN

BLUE KEP

 • Naziv projekta: BLUE KEP

  Projekt BLUE KEP ima za cilj poboljšanje okvirnih uvjeta za inovacije u nautičkom i pomorskom sektoru unutar područja suradnje jačanjem integracije obrazovnih sustava u prekograničnom području kroz usklađivanje tehničkih sustava obrazovanja. Cilj će se postići standardizacijom školskih kurikuluma i metoda za procjenu i priznavanje obrazovnog i stručnog znanja studenata. Očekuje se da će projekt doprinijeti stvaranju integriranog obrazovnog i stručnog okvira u području djelovanja partnera, što će dovesti do povećane mobilnosti znanja i radne snage te povećati korištenje ekonomskog potencijala područja. Odobren je za financiranje iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020. u okviru prioritetne osi 1- Plave inovacije, specifičnog cilja 1.1 – Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području.

  Specifični ciljevi projekta su:

  - Poticati standardizaciju kurikuluma i mobilnosti znanja tehničkih škola kako bi se podržalo inovacije;
  - Povećati dostupnost osposobljenih stručnjaka u ciljanom sektoru s međusobno priznatim vještinama;
  - Unaprijediti prekograničnu suradnju među ciljanim sustavima plavog gospodarstva, klasterima i komplementarnim specijalizacijama. 

  Provedba projektnih aktivnosti će doprinijeti stvaranju spremnije radne snage pomažući u smanjenju nedostatka vještina na što se često žale tvrtke. Tri internacionalna modula će biti razvijena i integrirana u redovne školske kurikulume doprinoseći tako uspostavi standardiziranog prekograničnog obrazovnog sustava. Projekt BLUE KEP temelji svoj metodološki pristup na iskustvu već provedenog projekta KEPASS.

  Ciljane grupe projekta su: mala i srednja poduzeća, opća javnost i lokalna, regionalna i nacionalna tijela javne vlasti. Prijavitelj projekta je Informest, a partneri su Jadransko-jonska euroregija, Regija Marche, Istarska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Ukupan proračun projekta iznosi 921.134,00 €, a proračun Istarske županije iznosi 109.000,00 € od čega 85% sufinancira Program Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.-2020.