HR | IT | EN

Međunarodne organizacije

Politička suradnja Istarske županije s međunarodnim organizacijama ima za cilj poticanje gospodarske, kulturne, znanstvene i drugih oblika suradnje. Temeljem suradnje s međunarodnim organizacijama stječe se iskustvo i novo znanje u raznim područjima regionalnog razvoja. Cilj uključivanja i sudjelovanja u radu takvih tematskih partnerskih mreža je unaprijediti određeni sektor, upoznati se s europskom regulativom, dobrim praksama, stvoriti partnerske odnose s drugim regijama te u konačnici stvoriti i realizirati zajedničke razvojne projekte.

U smislu djelovanja u radu međunarodnih organizacija, prije svega onih koje okupljaju regionalnu razinu vlasti, Istarska županija je članica te njezini predstavnici surađuju s brojnim međunarodnim organizacijama, inicijativama i mrežama. Među najvažnijima zasigurno su Skupština europskih regija (Assembly of European Regions - AER), najveća nezavisna mreža regionalnih vlasti u široj Europi koja okuplja 35 zemalja uz 15 međuregionalnih organizacija, u kojoj je Istarska županija članica od 1994., zatim Institut regija Europe (Institute of the Regions of Europe - IRE) sa sjedištem u Salzburgu gdje je Istarska županija bila jedan od osnivača 2005. godine, te Jadransko jonska euroregija (Adriatic-Ionian Euroregion - AIE), organizacija osnovana u Puli 2006., čiji je predsjednik do 2011. bio bivši župan Istarske županije Ivan Jakovčić.

Veliku važnost za Istarsku županiju također imaju Savez Alpe-Jadran (Alps-Adriatic Alliance), Europska asocijacija lokalne demokracije (European Association for Local Democracy – ALDA), Skupština europskih vinskih regija (Assembly of European Wine Regions – AREV), Mreža mediteranskih modelnih šuma (Mediterranean Model Forest Network – MMFN), Mreža europskih regija za konkurentan i održivi turizam (Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism – NECSTouR), te R20 - Regije za klimatsko djelovanje (R20 - Regions of Climate action). Istarska županija suradnju ostvaruje i s Kongresom regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe i Odborom regija Europske unije.

Istarska županija pridruženi je član u Europskoj udruzi regija za izvorne proizvode (Association of European Regions for Products of Origin - AREPO) te u mreži Europske regije za inovacije u poljoprivredi, prehrani i šumarstvu (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry - ERIAFF).