HR | IT | EN

EA SEA WAY

 • EA SEA-WAY projekt je kojim se želi unaprijediti mobilnost putnika koji putuju Jadranskim morem i priobalnim područjem kroz razvoj novih, održivih i integriranih prijevoznih usluga, te poboljšanje fizičke infrastrukture u vezi s novim uslugama.

  Opći cilj ovog projekta je poboljšati dostupnost i mobilnost putnika diljem jadran­skog područja i njegova zaleđa kroz razvoj nove prekogranične, održive i integri­rane usluge prijevoza i poboljšanje fizike infrastrukture u vezi s novim uslugama.

  Projektom EA SEA-WAY želi se jačati jadransku prekograničnu vezu, uspostaviti nove brze linije diljem Jadrana i poboljšati integraciju me u lukama i prometnu mrežu s unutrašnjosti. Projekt će unaprijediti lučku infrastrukturu da bi se ujednačio jadranski lučki sustav, što će poboljšati kvalitetu putničkih usluga u lučkim područjima i dostupnost podataka o infrastrukturi, prijevoznim uslugama i rješenjima na regionalnoj i prekograničnoj razini. Želi se potaknuti prijevoz putnika morem i drugim prijevoznim sredstvima spojenim na lučki sustav te ispitati novi model upravljanja u svjetlu Jadransko-jonske makroregije.

  Istarska županija će biti aktivno uključena kroz prekogranične i regional­ne aktivnosti predviđene projektom. Njeni interesi, u skladu s ciljevima pro­jekta, usmjereni su na provedbu in­frastrukture i pružanje usluga iz sektora krstarenja te na razvoj pomorskih veza unutar Jadrana (postojećih i novih). Istarska županija će kroz projekt raditi na daljnjem razvoju i modernizaciji fizičke infrastrukture regionalnih luka od značaja za sektor krstarenja – Rovinja i Pule.

  Projekt je financiran od strane programa Jadranske prekogranične suradnje IPA ADRIATIC 2007-2013 u trajanju od dvije i pol godine. U njemu sudjeluje 20 partnera, a budžet je 6.657.204,68 €.

  Partneri u projektu su Istarska župa­nija, Dubrovačko – neretvanska žu­panija, Lučka uprava Split, Primorsko goranska županija (Hrvatska), Lučka uprava Levante, Lučka uprava An­cona, Sistemi Territoriali SPA, Regija Molise, Regija Abruzzo, Informest, Regija Friuli – Venezia Giulia, Pro­vincija Ravena (Italija), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište u Sa­rajevu (BiH), Sveučilište u Beogradu (Srbija), Luka Bar A.D. (Crna Gora), TEULEDA, Ministarstvo javnih rado­va i transporta (Albanija), te ERFC – European Regional Framework for Cooperation i Lučka uprava Igoume­nitsa (Grčka).

  Više informacija o projektu:  www.easeaway.eu/about-the-ea-sea-way-project