HR | IT | EN

Holistic

  • Adriatic Holistic Forest Fire Protection - HOLISTIC projekt je financiran u okviru programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. koji, kao jedan od partnera, provodi Istarska županija. Okosnicu mu čini holistički model zaštite od šumskih požara.
    Glavni cilj projekta je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resur­sima kroz prevenciju požara te održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera, dok je posebni cilj projekta unaprjeđenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatro­gasnih i institucija civilne zaštite. To je pilot-projekt koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti kod požara i po­tresa te istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa.

    Istarska županija sudjeluje u svim projektnim aktivnostima osim zaštite od potre­sa. Aktivnosti su fokusirane na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, a s ciljem poboljšanja, promica­nja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti usmjerenih smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava jadranska regija. Aktivnosti Istarske županije kao projektnog partnera obuhvaćaju izradu tehničke dokumentacije za izgradnju broda opremljenog za gašenje požara kojim bi se brzim intervencijama moglo ograničiti i sanirati nastalo onečišćenje mora uslijed iznenadnog zagađenja s kopna ili s plovila, nadogradnja postojećeg sustava nadzornih kamera za ranu detekciju, praćenje širenja požara i promatranje požarišta te instalaciju sustava grijanja.

    Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 €, a proračun Istarske županije iznosi 469.546,87 €. Provedba projekta trajat će 30 mjeseci, zaključno s ožujkom 2016. godine. Aktivnosti projekta provodi 20 partnera iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Grčke i Srbije.

    Više informacija o projektu: http://www.adriaholistic.eu/