HR | IT | EN

Kontakti

Kontakti Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije su:

Sjedište Upravnog odjela
Riva 8, 52100 Pula,  Hrvatska
Tel: +385 52 352 177
Faks: +385 52 352 178
e-mail: patrizia.bosich@istra-istria.hr
e-mail: interregional@istra-istria.hr

Ured Istarske županije u Bruxellesu
Rue du Commerce 49, 1000 Bruxelles, Belgija
Tel: +32 2 502 55 91
 Faks:  +32 2 502 46 37
e-mail: eu.office@istra-istria.hr