HR | IT | EN

MOSES

 • Naziv projekta: MOSES - Maritime and multimOdal transport Services based on EA SEA-WAY project

  Projekt MOSES usmjeren je na promicanje održivog razvoja putničkog pomorskog prometa, poboljšanjem kvalitete i sigurnosti prijevoznih usluga te promicanjem multimodalnosti u programskom području, temeljem rezultata ostvarenih u provedbi projekta EA SEA-WAY. Odobren je za financiranje iz Programa Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.- 2020. u okviru prioritetne osi 4- Pomorski promet, specifičnog cilja 4.1. Poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga i čvorova u pomorskom i obalnom prijevozu promocijom multimodalnosti u Programskom području.

  Specifični ciljevi projekta su:

  - Unaprijediti održive rute pomorskog prijevoza putnika između Italije i Hrvatske;
  - Unaprijediti putničke usluge i sigurnost putnika u lukama;
  - Unaprijediti multimodalne veze prema zaleđima urbanih područja.

  Među brojnim projektnim aktivnostima, posebno značajne za Istarsku županiju su priprema i provedba geotehničkog ispitivanja geomorfološkog sastava morskog dna te dubinskog pregleda obalnog pojasa pomoću akustičnih sustava i/ili laserske batimetrije, koje predstavljaju preduvjet za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju putničkog terminala u Puli na rtu Guc Valelunga. Istarska županija također koordinira provedbu radnog paketa usmjerenog na evaluaciju svih pilot aktivnosti koje će biti realizirane u projektu u cilju definiranja preporuka za daljnji održivi razvoj putničkog prometa u Programskom području.

  Ciljane skupine projekta su: nacionalna, regionalna i lokalna tijela javnih vlasti, lučke uprave, tvrtke registrirane za obavljanje usluga putničkog prijevoza, istraživački centri i instituti, turističke agencije i drugi pružatelji usluga u sektoru turizma, putnici. Prijavitelj projekta je Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, a partneri su: Primorsko-goranska županija, Regija Molise, Institut za transport i logistiku, te Istarska županija. Ukupan proračun projekta iznosi 1.175.085,00 €, a proračun Istarske županije iznosi 125.525,00 € od čega 85% sufinancira Program Interreg V-A Italija- Hrvatska 2014.-2020.