HR | IT | EN

PROGRAMI UNIJE

Hrvatskoj su na raspolaganju Programi Unije koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Najznačajniji programi u financijskom razdoblju 2014.-2020. su slijedeći:

  • COSME - ima za cilj poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Ciljane skupine programa su mala i srednja poduzeća (MSP), sadašnji i potencijalni poduzetnici i poslovne organizacije za podršku poduzećima. Više: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520
  • Erasmus+ - usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Više: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784  
  • Europa za građane - jedan od programa EU koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama. Više: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
  • Obzor 2020. (Horizon 2020) - financijski instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program EU za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Više: http://www.obzor2020.hr/
  • Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) - instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja, koji će jamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati uvjete rada.Više: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
  • Kreativna Europa - podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Više: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
  • LIFE - program za zaštitu okoliša i klimatske akcije sastoji se od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije. Svrha programa je zaštita okoliša i očuvanje prirode. Više: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
  • Zdravlje za rast - naglašava i učvršćuje veze između gospodarskog rasta i zdravog stanovništva u većoj mjeri nego prethodni programi. Više: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm