HR | IT | EN

Projekt Do the Right(s) Thing!

 • Istarska županija partner je na europskom projektu „Do the Right(s) Thing! Jačanje svijesti mladih Europljana o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću“, čiji je glavni cilj promicanje kulture koja podržava ljudska prava, mir i globalni razvoj među mladim Europljanima u Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj radi izgradnje pravednije budućnosti bez siromaštva i konflikata. Trogodišnji projekt počeo je u ožujku 2014. godine, a provodi ga Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove.

  Projekt je financiran iz programa Europske komisije EuropeAid i provodi se u tri partnerske regije – Toskani, koja je ujedno glavni partner na projektu, Istri i francuskoj regiji Donjoj Normandiji. Ostali partneri u ovom projektu su talijanska podružnica međunarodne organizacije Oxfam, Sveučilište u Firenci i International Human Rights Institute for Peace iz Francuske. Brojne aktivnosti projekta provodit će se kroz tri školske godine od 2014. do 2017. godine, kad će učenici srednjih škola i viših razreda osnovnih škola učiti o specifičnim temama ljudskih prava.

  Središnji događaj na projektu je Susret ljudskih prava, manifestacija koja će okupiti učenike istarskih srednjih škola, profesore i brojne goste, kao što su književnici, znanstvenici, umjetnici, glazbenici i glumci. Učenici će imati priliku predstaviti svoje radove na temu ljudskih prava te postavljati pitanja gostima.

  Najaktivniji razredi bit će dodatno educirani o specifičnom ljudskom pravu, i to na radionicama o demokratskoj participaciji koje će održavati educirani stručnjaci. Cilj ovih radionica je izrada nekoliko prijedloga učenika o ljudskom pravu u fokusu, koje će oni zatim direktno predstaviti relevantnim donositeljima odluka na regionalnoj i lokalnoj razini na završnoj radionici, kad će se oni obvezati da će jedan od prijedloga provesti u praksi. U sklopu projekta održat će se i Nacionalna radionica, na koju će biti pozvani brojni dionici koji se bave odabranim temama i pitanjima, koji će analizirati ljudska prava i njihovo mjesto u školskim kurikulumima.

  Na projektu će biti razvijena i interaktivna on-line platforma, čiji je cilj predstavljanje i razmjena radova i aktivnosti učenika i profesora iz tri regije. Također, svake će godine biti publiciran Dosje o ljudskim pravima na temu ljudskog prava koje je u fokusu u toj godini, na četiri jezika (engleski, hrvatski, talijanski i francuski), u kojem će biti objavljeni znanstveni radovi, članci i studije slučaja.

  Očekivani rezultati projekta su povećanje svijesti učenika o ljudskim pravima kroz povezivanje s kolegama unutar i izvan EU-a te bolje razumijevanje o tome kako njihove lokalne akcije mogu pridonijeti zaštiti, promociji i povećanju ljudskih prava lokalno i globalno, zatim stvaranje osjećaja sigurnosti kod profesora viših razreda osnovnih škola i srednjih škola koji u svojim razredima predaju o pitanjima ljudskih prava te povećanje kapaciteta lokalnih vlasti u tri regije u oblikovanju i promociji zajedničkih akcija koje podupiru i povećavaju ljudska prava. Ukupna vrijednost projekta je 1.210.809,33 eura. Europska komisija dodijelila je sredstva u iznosu od 834.250,00 eura, od čega je za Istarsku županiju predviđeno 186.464,42 eura.

  Dosje o ljudskim pravima – Pravo na mir za održivi planet (u PDF formatu) »

  Dosje o ljudskim pravima - Pravo na obrazovanje (u PDF formatu) »

  Dosje o ljudskim pravima - Ljudska prava u doba digitalnog građanstva (u PDF formatu) »

  Više informacija na: http://www.dotherightsthing.eu/hr/ »