HR | IT | EN

Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

 • Naziv projekta: Suradnjom i znanjem do snažne EU regije

  Korisnik: Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei

  Iznos bespovratnih sredstava: 14.983.493,62 HRK

  Ukupan iznos projekta: 17.627.639,62 HRK

  Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

  Trajanje projekta: 01.06.2019.-31.12.2023.

  Cilj projekta je osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem EU fondova, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji u aktivnom partnerstvu sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

  Glavne aktivnosti projekta:

  1. Pružanje savjetodavne pomoći u pripremi/provedbi razvojnih projekata u Istarskoj županiji i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU fondova.
  Planirano je da pomoć primi 30 (potencijalnih) korisnika, kroz projektno razdoblje, za 40 projekata u pripremi i provedbi. Za vrijeme trajanja projekta, održat će se Informativno-obrazovni moduli namijenjeni djelatnicima javnopravnih tijela u Istarskoj županiji na različite teme vezane uz planiranje i provedbu EU projekata biti organizirani Dani otvorenih vrata EU projekata u Istarskoj županiji.

  2. Upravljanje sustavom strateškog planiranja Istarske županije.
  Kroz ovu aktivnost, odvijat će se izrada Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, kao i provjera usklađenosti dokumenata različite razine te upis razvojnih projekata od značaja za razvoj Istarske županije u središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR). I kroz drugu ključnu aktivnost održat će se edukacije namijenjene djelatnicima javnopravnih tijela u IŽ na različite teme vezane uz strateško planiranje i regionalni razvoj.

  3. Upravljanje projektom
  Aktivnost upravljanja projektom provodi se za vrijeme čitavog trajanja projekta, a provodi ju tim zaposlenika Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei

  4. Promidžba i vidljivost
  Tijekom provedbe projekta, Regionalni koordinator Istarske županije će provesti niz mjera s ciljem informiranja javnosti o projektu i dobivenoj potpori iz EFRR-a.