HR | IT | EN

Walk the (Global) Walk

 • Naziv projekta: Walk the (Global) Walk: mobilizing European young people in support of the Sustainable Development Goals

  Naziv fonda: “Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union” (EC DEAR)

  Opći cilj projekta je osigurati novi prostor za aktivno građanstvo i građanski angažman za učenike između 11 i 18 godina kako bi istražili pitanja globalnog učenja i građanstva.

  Posebni ciljevi su: razviti kritičku svijest mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima s kojima se suočava svijet te potaknuti i nadahnuti mlade da šire tu svijest među svojim vršnjacima.

  Ciljane grupe: Učenici srednjih škola, nastavnici u srednjim školama, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.

  Glavne aktivnosti su:

  1. Edukativne radionice: Razvoj edukativnih materijala koji će biti dostupni za korištenje nastavnicima, edukatorima, trenerima i mladim liderima za poticanje znanja, vještina i stavova u skladu s Ciljevima održivog razvoja (COR) i pristupom ljudskih prava. Provest će se trening nastavnika o specifičnim temama COR i metodološkom pristupu globalnog građanstva. Trening će pripremiti nastavnike i trenere za samostalno provođenje radionica za učenike, uz podršku organizacija civilnog društva. Edukativne radionice u srednjim školama istražit će različite probleme koji se odnose na ovogodišnji COR u fokusu. Radionica se sastoji od niza različitih aktivnosti na temelju (neformalne) aktivne i participativne metodologije učenja radi poticanja angažmana učenika.

  2. Interaktivna on-line platforma – nudi korisne informacije, pedagoški sadržaj i uvid u vezu između ljudskih prava, mira, siromaštva, nepravde i COR. Također, služit će za razmjenu ideja među učenicima iz partnerskih regija i planiranje zajedničkih društvenih akcija koje će se provoditi tijekom Tjedna COR-a na lokalnoj i međunarodnoj razini.

  3. Radionice za mlade lidere: Izrada kurikuluma za mlade lidere, koji će služiti za organizaciju društvenih aktivnosti tijekom EU tjedna COR-a na lokalnoj razini. Na radionicama za mlade lidere detaljnije će se obrađivati teme vezane za COR u fokusu. Radionice mladih lidera za vršnjake provest će trenirani učenici u okviru svoje obrazovne zajednice kao pripremu drugih učenika da poduzmu akcije za vrijeme EU tjedna COR-a. Radionice akcijskog planiranja organizirane su kako bi učenici i predstavnici lokalnih vlasti razgovarali i pripremili lokalne akcije podizanja svijesti za Tjedan COR-a.

  4. EU tjedan COR-a: Lokalne aktivnosti održivog razvoja- Aktivnosti tijekom tjedna dizajnirane su kako bi proslavili i mobilizirali svijest o našim pojedinačnim ulogama i obavezama prema COR-u, te kako bi se  europskoj javnosti naglasili lokalni, nacionalni i međunarodni problemi održivog razvoja. Tjedan generira javnu svijest i znanje o tome zašto su COR važni. Globalna šetnja održat će se u svakoj lokalnoj zajednici kako bi proslavili COR i podigli svijest u europskim društvima o razvojnim pitanjima.

  5. Međunarodna ljetna škola održat će se jednom godišnje, a uključivat će sudjelovanje 5 studenata iz svake partnerske regije.

  Proračun projekta iznosi 3.180.083,93 eura, od čega je oko 186.000,00 € za Istarsku županiju. Predlagatelj projekta je Regija Toscana, a provodi ga u suradnji sa 19 partnera iz 10 zemalja.