Accessibility icon

Projekt KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa

Svetvinčenat

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt NO Regret,

Pula

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini - Grimani i Petrapilosa,

Buzet

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Orka - Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag,

Premantura

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt KLIK Pula –

Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Izgradnja i opremanje građevine predškolske namjene – Dječji vrtić i jaslice Pomer

Izvor financiranja: Program ruralnog razvoja, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Projekt Energetska obnova zgrade područnog odjeljenja Osnovne škole Šijana na adresi Valtura 71, naselje Valtura u Općini Ližnjan

Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj

Projekt ZaBoravak,
Pula

Izvor financiranja: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond

Projekt Novo ruho Brijuna,
Fažana

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Centar podrške 521,
Pula

Izvor financiranja: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond

Projekt KLIM Kontija - Limski zaljev,
Vrsar

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Ribarnica Ližnjan,
Ližnjan

Izvor financiranja: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020., Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Projekt TAKE IT SLOW,
Momjan

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt SOS - skrb o starijima,
Pazin

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta,
Pula

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt GeoIST3A,
Rovinj

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt FIRESPILL,
Pula

Izvor financiranja: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Projekt HERA,
Pula

Izvor financiranja: IPA program Jadranske prekogranične suradnje 2007. – 2013., Europski fond za regionalni razvoj

Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ osnovana je u svibnju 2018. godine od strane Istarske županije kao javna ustanova za provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja.