Accessibility icon

• Europska komisija pokrenula javno savjetovanje o svojem budućem akcijskom planu za ekološku poljoprivredu

7. rujna 2020.

Europska komisija u petak, 4.9.2020. pokrenula je javno savjetovanje o svojem budućem akcijskom planu za ekološku poljoprivredu.

Kako bi bila osigurana sigurna zakonodavna potpora, Komisija je na zahtjev država članica, Europskog parlamenta, trećih zemalja i drugih dionika, predložila da se stupanje na snagu novog zakonodavstva o ekološkoj proizvodnji odgodi za jednu godinu, s 1. siječnja 2021. na 1. siječanj 2022.

Prioritet je Komisije osigurati da sektor ekološke poljoprivrede na raspolaganju ima odgovarajuće instrumente te djelotvoran i usuglašen pravni okvir, koji je ključan za postizanje cilja da 25 % poljoprivrednog zemljišta bude namijenjeno ekološkoj poljoprivredi.

Ključni instrumenti Komisija za postizanje tog cilja jesu:

  • Akcijski plan za ekološku poljoprivredu, kojim će se pružiti potpora tom sektoru na razini ponude i potražnje. Temeljit će se na tri ključna aspekta: poticanje potražnje za ekološkim proizvodima uz zadržavanje povjerenja potrošača, poticanje povećanja površina za ekološku poljoprivredu u EU-u i jačanje uloge ekološke proizvodnje u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti, među ostalim održivim upravljanjem resursima. Danas pokrenutim javnim savjetovanjem prikupit će se mišljenja građana, nacionalnih tijela i relevantnih dionika o nacrtu plana. Upitnik će biti dostupan na internetu 12 tjedana, do 27. studenoga.
  • Novo zakonodavstvo o ekološkoj proizvodnji, koje odražava promjene u tom brzorastućem sektoru. Nova pravila osmišljena su kako bi se poljoprivrednicima zajamčilo pošteno tržišno natjecanje i pritom spriječile prijevare i zadržalo povjerenje potrošača. Kako bi se osigurao neometan prijelaz s postojećeg na buduće zakonodavstvo te industriji i državama članicama omogućilo da budu potpuno spremne za provedbu novih pravila, Komisija je predložila da se stupanje na snagu odgodi za jednu godinu. Odgodu su prvotno zatražile države članice, Europski parlament, treće zemlje i drugi dionici zbog složenosti i važnosti tog sekundarnog zakonodavstva u pripremi. Zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 usporio se rad na sekundarnom zakonodavstvu. Odgodom će se osigurati dovoljno vremena za provedbu potrebnih opsežnih savjetovanja i zakonodavnog nadzora.
  • Politika EU-a za promicanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kojom se podupire europski poljoprivredni sektor promicanjem njegovih značajki kvalitete na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. U okviru politike promicanja poljoprivrede, Komisija u 2021. ekološkoj poljoprivredi planira dodijeliti poseban proračun od 40 milijuna EUR. Sredstvima tog proračuna sufinancirat će se aktivnosti promicanja i informiranja o sektoru ekološke proizvodnje u EU-u kako bi se podigla svijest o njegovim kvalitetama i potaknula potražnja.

Više informacija potražite na stranicama Europske komisije.

 

Najnovije