Accessibility icon

1.izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

3. prosinca 2021.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 12. studenog 2021. godine donio 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje najvišeg iznosa javne potpore sa 110.000,00 EUR na 140.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti i povećanje najvišeg iznosa javne potpore za aktivnost pod rednim brojem 3.1. navedene u poglavlju 5. FLAG natječaja sa 105.000,00 EUR na 130.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti te usklađenje navedenih promjena u Obrascu 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova.

Izmjena natječajne dokumentacije nalazi se na sljedećem linku: http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-2-2-1-potpora-za-aktivnosti-promocije-marketinga-i-ocuvanja-ribarske-maritimne-tradicije-i-bastine-te-promicanja-odrzivog-ribarstva-i-akvakulture-ribarstvenog-podrucj/

Najnovije