Accessibility icon

1. Izmjena natječaja za provedbu mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama

2. studenoga 2021.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 27. listopada 2021. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na 1. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, M 5.2.1.- 5/21
Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje raspoloživih sredstava sa iznosa od 1.854.875,00 HRK na 2.154.310,88 HRK.

Najnovije