Accessibility icon

1. Izmjena Poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora”

9. svibnja 2023.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 8. svibnja 2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2 – Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete, Prilog 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti te Obrazac 2. Tehnički obrazac. Također je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 16. svibnja 2023. godine u 16:00 h na 23. svibnja 2023. godine u 16:00 h.

Napominjemo da se s obzirom na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga produljio i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 10. svibnja 2023. u 9:18 h.

Molimo sve potencijalne prijavitelje da preuzmu i prouče izmijenjenu dokumentaciju te prema istoj pripreme projektne prijedloge, odnosno obaveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, vodeći računa da su svi obrasci (i svi listovi ukoliko ih obrazac sadrži više) ispravno i u potpunosti ispunjeni.

Prijavitelji koji su u sustavu fondovieu već izvršili prijave bit će obaviješteni o provedenoj izmjeni poziva te će im se osigurati primjereni rok za eventualne izmjene i/ili dopune projektnih prijedloga ili dostavu dodatnih informacija.

Dodatno napominjemo da će u segmentu Pitanja i odgovori biti dopunjeni pojedini odgovori sukladno provedenim izmjenama Poziva.

Molimo sve potencijalne prijavitelje da prouče dane dopune odgovora te u skladu s njima po potrebi pripreme projektne prijedloge.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije