Accessibility icon

1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

7. prosinca 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine. Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju pojašnjenja temeljem postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:

–          poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. – izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a);

–          poglavlja 1.3. i 2.10. – uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR;

–          poglavlje 1.2. – dodani su obavezni pokazatelji na razini investicije te je dodano pojašnjenje vezano za pokazatelj Ab1;

–          poglavlje 2.2. – dopuna tj. pojašnjenje vezano za privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;

–          poglavlje 2.10. – izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;

–          poglavlja 3.1. i 3.2. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 30. studenog 2022.g. na 31. siječnja 2023.g. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;

–          dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

  • Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP
  • Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje
  • Prilog 9. – pojašnjeno da se kod izračuna temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća
  • Prilog 10. – izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće

 

Prijavni obrazac :

  • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dozvoljeni tip dokumenta: PDF)
  • U kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dozvoljeni tipovi dokumenta: PDF, Excel
  • prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje “Neizravni troškovi” budući se isti računaju automatski po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/27

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije