Accessibility icon

1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ – Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)

5. prosinca 2022.

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ – Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)

Ministarstvo turizma i sporta je dana 2. prosinca 2022. godine objavilo 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ – Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).
Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
  • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova
  • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava – GRUPA 1
  • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava – GRUPA 2
  • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava – GRUPA 3.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-22753/regionalna-diversifikacija-i-specijalizacija-hrvatskog-turizma-kroz-ulaganja-u-razvoj-turistickih-proizvoda-visoke-dodane-vrijednosti/23233

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije