Accessibility icon

1. Izmjene Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021.-2027.

20. studenoga 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je I. izmjene Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021. – 2027., specifični cilj 2. vii.

Više informacija o izmjeni Javnog poziva dostupno je na web stranici FZOEU-a.

Najnovije