Accessibility icon

Objavljena nova Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi te Pravila o financijskim korekcijama

19. lipnja 2020.

Dana 16. lipnja 2020. godine objavljena su nova Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi te Pravila o financijskim korekcijama.

Promjena vezana za Pravila za neobveznike zakona o javnoj nabavi odnosi se na postupak nabave s jednim ponuditeljem, te glasi:

4.1.1. Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 200.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave. Za nabavu radova ukupne procijenjene vrijednosti do (uključujući i) 500.000,00 kuna bez PDV-a, NOJN-ovi odabiru gospodarskog subjekta sposobnog za izvršenje predmeta nabave.

Promjena koja se odnosi na Pravila o financijskim korekcijama glasi:

Umjetna podjela ugovora o radovima/uslugama/nabavi robe s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave čime se izbjegava objava poziva na nadmetanje u skladu s primjenjivim pravilima te se taj način konkurentniji postupak zamjenjuje s manje konkurentnim postupkom javne nabave.

Neopravdano korištenje posebnog postupka nabave iz razloga žurnosti ili zbog nemogućnosti prikupljanja više ponuda na tržištu jer je predmet nabave vezan isključivo uz određenog gospodarskog subjekta koji ga jedini može isporučiti. (izbačeno)

Dokumenti s naznačenim promjenama dostupni su na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Najnovije