Accessibility icon

117 milijuna eura za liječenje i dijagnostiku u okviru Inicijative za inovativne lijekove

14. svibnja 2020.

Komisija je objavila da je Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) – javno-privatno partnerstvo – odabrala osam projekata velikih razmjera za istraživanje liječenja i dijagnostike koronavirusa. Ti su projekti predloženi u ubrzanom postupku za podnošenje prijedloga koji je ta Inicijativa pokrenula u ožujku.

Komisija je povećala dodijeljena sredstva na 72 milijuna eura (s prvotno planiranih 45 milijuna eura) iz Obzora 2020., programa EU-a za istraživanje i inovacije, radi financiranja većeg broja kvalitetnih prijedloga. Farmaceutska industrija, partneri pridruženi IMI-ju i druge organizacije uključene u te projekte dat će 45 milijuna eura, čime će ukupna vrijednost ulaganja dosegnuti 117 milijuna eura.

Više na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/croatia/News/koronavirus_117_milijuna_eura_za_lijecenje_i_dijagnostiku_u_okviru_inicijative_za_inovativne_lijekove_hr

Najnovije