Accessibility icon

2. izmjena FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21

7. ožujka 2022.

Upravni odbor FLAG-a Alba je na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2022. godine donio 2. izmjenu FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a, M 2.2.1.- 7/21.

Izmjena FLAG natječaja odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore sa 348.098,18 EUR na 360.103,23 EUR za sufinanciranje Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a.

Izmjenu natječaja možete pronaći na sljedećem linku http://flagalba.hr/natjecaj/flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-2-2-1-potpora-za-aktivnosti-promocije-marketinga-i-ocuvanja-ribarske-maritimne-tradicije-i-bastine-te-promicanja-odrzivog-ribarstva-i-akvakulture-ribarstvenog-podrucj/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije