Accessibility icon

5G za pametne zajednice (CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM)

21. studenoga 2022.

U okviru programa: Instrument za povezivanje Europe (CEF) otvoren je Poziv: 5G za pametne zajednice (CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM).

Cilj ovog poziva je podržati rano uvođenje sustava temeljenih na 5G mreži koji omogućuju slučajeve upotrebe za određene socioekonomske pokretače (SED). U kontekstu ovog poziva ciljani SED-ovi su javna tijela koja izvršavaju javne ovlasti te javni ili privatni subjekti kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg interesa ili usluga od općeg gospodarskog interesa.

Očekuje se da će projekti koji se financiraju u okviru ovog poziva:

  • Implementirati 5G infrastrukture sposobne pružiti vrhunsku povezanost sa karakteristikama (kao što su gigabitne performanse, velika gustoća korisnika, sveprisutna pokrivenost, kapacitet povezivanja IoT uređaja, niska latencija i pouzdanost) koje su sposobne podržati inovativne načine poboljšanja pružanja javne usluge i SGI ili SSEI.
  • Gdje je potrebno, spojiti implementirane 5G mreže sa skupom srednjeg softvera od oblaka do ruba koji može podržati slučajeve upotrebe i aplikacije s intenzivnim podacima koje zahtijevaju uključeni SED-ovi.

Cilj poziva je poduprijeti svjetionike s najboljom 5G praksom u različitim sektorima koji mogu poslužiti kao predlošci za moguću replikaciju s drugim resursima, nacionalnim ili EU-om, ili u okviru drugih programa.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe (javna ili privatna tijela) iz država EU  (uključujući prekomorske zemlje i teritorije (PZP), zemlje pridružene Programu CEF-u.

Partnerstvo je obvezujuće. Prijedloge moraju podnijeti najmanje dva podnositelja zahtjeva (korisnici; bez povezanih društava), uključujući barem:

  • subjekt koji uvodi mobilne mreže i upravlja njima (u daljnjem tekstu “operator” ili “MNO”) i
  • tijelo javne vlasti ili pružatelj usluga od općeg interesa.

Rok za prijavu: 23.2.2023.  u 17,00 h

Budžet poziva: 50.000.000,00 EUR

Stopa financiranja: 75%

Procijenjena potpora po projektu: očekuje se da će proračuni projekta (maksimalni iznos bespovratnih sredstava) iznositi između 300.000,00 i 5.000.000,00 EUR po projektu.

Poziv

Dokument poziva

Najnovije