Accessibility icon

Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

9. siječnja 2020.

Status: Otvoren od 18.12.2019 do 18.12.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Vrijednost natječaja: 85.712.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

 

Sažetak

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Status: Otvoren od 18. prosinca 2019. godine do 18. prosinca 2020. godine

Područje: Socijalno uključivanje

Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će povećanju socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

 

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave na prostoru jedne od odabranih Urbanih aglomeracija/područja, javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Prihvatljivi partneri: Pravne osobe sa sljedećim pravnim statusom (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravne osobe katoličke crkve u RH registrirane u Evidenciji pravnih osoba katoličke crkve u RH, javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirana za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi), jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 85.712.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Opći cilj: Povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Specifični ciljevi:

1. Razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.

2. Razviti i unaprijediti interkulturalne usluge/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

 

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-te-razvoj-inovativnih-socijalnih-usluga-za-ranjive-skupine-unutar-7-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i/

Najnovije