Povodom otvaranja Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Avelant-a d.o.o. te Učilište EU PROJEKTI organizirali su besplatan webinar za sve zainteresirane prijavitelje.  Webinar će se održati 17.lipnja u 11:00 sati. Predavanje će držati  gdin. Vitomir Vela, stručnjak iz područja EU fondova.

Webinar će odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Tko se može prijaviti na Poziv?
  • Koje aktivnosti se mogu financirati ovim Pozivom?
  • Koliko će bespovratnih sredstva svaki Prijavitelj imati na raspolaganju?
  • Kako uspješno pripremiti projektnu prijavu?

Prijava na webinar je BESPLATNA i odvija se putem POVEZNICE, a upute za spajanje na online platformu bit će poslane dan prije održavanja webinara, u poslijepodnevnim satima.

Tijekom webinara, a putem opcije Chat-a moći ćete postavljati pitanja na koja će predavač odgovarati u završnom dijelu webinara. Predviđeno trajanje webinara je 60 minuta, odnosno od 11:00 do 12:00 sati.