Accessibility icon

Dogovor o novim pravilima za regionalne, kohezijske i socijalne fondove EU-a tijekom sljedećih 7 godina

4. prosinca 2020.

U utorak su zakonodavci EU postigli privremeni politički sporazum o tome kako će zemlje EU moći trošiti regionalne, kohezijske i socijalne fondove EU za razdoblje 2021.-2027.

Parlamentarni i vijećnički pregovarači složili su se da ukupni resursi za ekonomske, socijalne i teritorijalne fondove dostupni za razdoblje 2021. – 2027. iznose 330 milijardi EUR (330 234 776 619 u cijenama iz 2018.).

Dogovor znači da će manje razvijene regije i dalje imati koristi od značajne potpore EU-a uz stope sufinanciranja do 85% sredstava koje osigurava EU. Stopa sufinanciranja za tranzicijske i razvijenije regije postavljena je na 60%, odnosno 40%.

Pojednostavljivanje i jačanje sporazuma o partnerstvu

Ugovori o partnerstvu, koje pripremaju nacionalna tijela, za Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijski fond, Europski socijalni fond Plus (ESF +) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) bit će pojednostavljeni i ograničeni na 35 stranica , osim ako države članice ne žele ići dalje. Regionalni, lokalni, urbani i drugi javni organi, ekonomski i socijalni partneri, civilno društvo, kao i istraživačka tijela, prema potrebi, bit će ključni partneri u sporazumima.

Uvođenje horizontalnih načela za EU fondove

Parlament je uspio integrirati četiri glavna sveobuhvatna načela kojih se treba pridržavati kako bi dobio sredstva EU: (1) poštivanje Povelje EU o temeljnim pravima; (2) ravnopravnost spolova i integracija; (3) borba protiv diskriminacije; i (4) poštivanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja i Pariškog klimatskog sporazuma.

Zdravo ekonomsko upravljanje

Mjere povezane sa suspenzijom sredstava kada se zemlje ne pridržavaju smjernica EU-a o ekonomskim politikama i politikama zapošljavanja bit će vremenski ograničene (postupci obustave mogu se primjenjivati ​​samo između 2023. i 2025.). Sankcije povezane s nepoštivanjem nacionalnih ekonomskih ciljeva, poput prekomjernog deficita, neće se primjenjivati ​​sve dok je aktivirana opća klauzula o bijegu iz Pakta za stabilnost i rast. Sredstva ESF + i Interreg ne mogu se obustaviti.

Ostale ključne mjere

Uključivanje klimatskih akcija: fondovi će doprinijeti postizanju ukupnog cilja od 30% proračunskih izdataka EU-a koji podržavaju klimatske ciljeve i poštivat će načelo zelenog sporazuma “ne nanosi značajnu štetu”;
Pojednostavljeni ciljevi: Sada postoji pet ciljeva politike (umjesto 11 u prethodnom razdoblju): konkurentnija i pametnija Europa; zeleniji, nisko-ugljični prijelaz prema neto nula-ugljičnom gospodarstvu i otpornoj Europi; povezanija Europa; socijalnija i uključivija Europa; Europa bliža građanima.
Srednjoročni pregled: 50% preostalih sredstava sada se može dodijeliti drugdje za posljednje dvije godine programskog razdoblja;
Uvjeti revizije: slijedeći stav EP-a, države članice koje su dio Europskog javnog tužiteljstva imat će koristi od pojednostavljenih revizijskih postupaka.

Sljedeći koraci

Rad na tehničkoj razini bit će uskoro završen kako bi odražavao rezultate sporazuma. Tada će se očekivati ​​da će Parlament i Vijeće odobriti sadržaj sporazuma. Bez obzira na datum stupanja na snagu uredbe, raspodjela financijskih sredstava primjenjivat će se retroaktivno od 1. siječnja 2021. godine.

Pozadina

Zajedničke odredbe primjenjivat će se na Fond za regionalni razvoj, Socijalni fond (EFS +), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Fond pravedne tranzicije i utvrditi financijska pravila za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vizama 2021–2027. Pokrivena sredstva čine otprilike trećinu ukupnog proračuna EU-a. Dodijeljeni kohezijski resursi za 2021. – 2027. oko su 48 milijardi EUR niži u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje.

Najnovije