Accessibility icon
>

Dokumenti

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama
Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu https://www.istra-europa.eu.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.istra-europa.eu djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj:

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog nerazmjernog opterećenja koje bi prilagodba mrežne stranice prouzročila u smislu članka 8. Zakona:

  • objavljene slike ne sadrže alt atribute
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode
  • pojedini dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 9. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Izjava je zadnji put preispitana 30. travnja 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice https://www.istra-europa.eu ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na e-mail adresu Ivana.Pavat@istra-istria.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dokumenti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.
Obrasci
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
Upravno vijeće