Accessibility icon

Donesen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma

1. kolovoza 2022.

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je 27.7.2022. Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma kojim se utvrđuju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.

Program dodjele državnih potpora se odnosi na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u investicijama:

  • C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti;
  • C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije;
  • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama

Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma dostupan je u nastavku:

Program dodjele potpora_turizam

Najnovije