Accessibility icon

Donesena četvrta Odluka o financiranju u okviru poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

16. rujna 2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je četvrtu Odluku o financiranju za otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Četvrtom Odlukom o financiranju financirat će se 10 projekata ukupne vrijednosti 16.049.335,26 kn bespovratnih sredstava.
Predmetnom Odlukom osigurava se dodjela bespovratnih sredstava i za 2 projekta s Urbanog područja Pula, u čijoj je pripremi sudjelovala JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove. Riječ je o projektima “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije”, prijavitelja Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, te “Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine”, prijavitelja Grad Vodnjan – Dignano.

Projekt “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije” ima za cilj pružiti djeci s razvojnim teškoćama i njihovim roditeljima usluge savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije, te uključuje i educiranje stručnog osoblja koji radi s navedenim skupinama te javnu kampanju usmjerenu na promicanje prava ranjivih skupina, što će rezultirati uključivanjem u život zajednice te prevencijom institucionalizacije ciljnih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.858.100,69 kuna, od čega se svih 100% sufinancira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Projektom “Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine” predviđena je provedba programa pomoći u kući, edukacija i jačanje kapaciteta osoba koje rade sa starijim osobama, te provedba javne kampanje o važnosti procesa deinstitucionalizacije. Ciljne skupine projekta su starije osobe sa područja Puljštine i osobe koje rade sa starijim osobama, a krajnji korisnici su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani.  Vrijednost projekta iznosa 1.255.820,15 kn, također 100% financiranih sredstvima EU-a.

Četvrta odluka o financiranju dostupna je u nastavku.
ITU – 4. Odluka o financiranju

Najnovije