Accessibility icon

Dostupna ažurirana Uputa o pripremi i provedbi postupaka javne nabave za korisnike bespovratnih sredstva

3. lipnja 2020.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ažurirala je Uputu o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka.
Uputa s naznačenim izmjenama dostupan je na poveznici:

https://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta (pod: Dokumenti i upute).

Najnovije