Accessibility icon

Dugoročni proračun EU-a: Parlament traži sigurnosna jamstva za korisnike

20. svibnja 2020.

Zastupnici Europskog parlamenta su u srijedu 13. svibnja usvojili zakonodavnu rezoluciju sa 616 glasova za, 29 protiv i 46 suzdržanih, tražeći da Europska komisija do 15. lipnja 2020. godine podnese prijedlog rezervnog plana za VFO (Višegodišnji financijski okvir) za razdoblje 2021-2027.
Naime, aktualna financijska perspektiva na snazi je do kraja prosinca 2020., no na vidiku još nema dogovora oko donošenja novog proračuna, čime postaje upitan nastavak financiranja brojnih EU programa.
Iako bi se okviri sadašnjeg proračuna automatski produljili u slučaju nepostojanja novog VFO-a, činjenica jest da krajem 2020. ističu mnogi programi, poput onih kohezijskih, Erasmusa ili istraživačkih.

Cilj je Parlamenta ponuditi sigurnosnu mrežu za građane, regije, gradove, poljoprivrednike, sveučilišta ili poduzeća koji su korisnici programa EU-a te ukloniti svaki rizik koji bi mogao dovesti do diskontinuiteta ili nereguliranog produljenja trenutačnog VFO-a i programa.

Najnovije