Accessibility icon

Edukativna radionica „Obilježja procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem“ i informativna radionica „Provedba aktivnosti u okviru sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na regionalnoj i lokalnoj razini“

30. studenoga 2023.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ organizira edukativnu radionicu „Obilježja procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem“ te informativnu radionicu „Provedba aktivnosti u okviru sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na regionalnoj i lokalnoj razini“.

Radionice će se održati u srijedu, 6. prosinca 2023. godine u Studentskom centru Pula, Ulica Petra Preradovića 9, Pula, s početkom u 9:00 sati.

Poziv i programi radionica dostupni su u nastavku:

Poziv  Program_Edukativna_radionica  Program_Informativna_radionica

Prijave je moguće izvršiti najkasnije do 4. prosinca 2023. godine u 15:00 sati putem poveznice u nastavku: Prijava

Cilj radionica je osiguravanje ujednačenog pristupa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira, kojim se uređuje izrada, periodično revidiranje, vrednovanje, praćenje i izvještavanje o provedbi planova razvoja, provedbenih programa i drugih akata strateškog planiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radionice su namijenjene predstavnicima upravnih tijela Istarske županije i jedinca lokalne samouprave, koji su uključeni u postupak izrade i provedbe planova razvoja, provedbenih programa i drugih akata strateškog planiranja te postupke vrednovanja, praćenja i izvještavanja o provedbi navedenih dokumenata.

Edukacija je organizirana u okviru provedbe projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“, koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

 

Najnovije