Accessibility icon

„Energetska obnova zgrada javnog sektora“ – 2. izmjena Poziva zbog povećanja alokacije

27. ožujka 2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavještava potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. ožujka 2024. godine na mrežnim stranicama Ministarstva https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, a posljedično i mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske https://planoporavka.gov.hr , slijedom povećanja alokacije objavljena 2. izmjena zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04) s izmijenjenom dokumentacijom istog.

U Popisu izmjena navedene su izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva vezane primarno uz povećanje raspoložive alokacije, a potom i uz ažuriranje zakonodavnog okvira, unos novih pokazatelja, a odnose se na Upute za prijavitelje, Sažetak poziva i Aneks 1. Uputa za prijavitelje.

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Najnovije