Accessibility icon

Erasmus+: više od 28 milijardi eura za uključivu mobilnost i učenje u Europskoj uniji i svijetu

29. ožujka 2021.

Komisija je 25.03.2021. godine donijela prvi godišnji program rada za Erasmus+ 2021. – 2027. Iz proračuna novog i poboljšanog programa u visini od 26,2 milijarde eura (u usporedbi s 14,7 milijardi za razdoblje 2014. – 2020.) uz približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a financirat će se mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa. Novi je program još uključiviji i podupire zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu s idejom europskog prostora obrazovanja. Pridonosit će i otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u doba pandemije.

Novi program Erasmus+ i dalje će nuditi mogućnosti za učenje stotinama tisuća Europljana i korisnika iz pridruženih zemalja. Osim što sudionicima pruža iskustvo mobilnosti koje im može promijeniti život i koje širi duh zajedništva, ovaj program pomoći će nam da ostvarimo ambiciozni cilj pravednije i zelenije Europe.

Gotovo dvostruko veći proračun programa Erasmus+ za sljedećih sedam godina pokazuje kolika se važnost pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Europi. Erasmus+ i dalje je jedinstven program po veličini, opsegu i svjetskom glasu. Obuhvaća 33 zemlje, a ostatku svijeta dostupan je u okviru svojih međunarodnih aktivnosti. Zahvaljujući programu Erasmus+ ostvarit ćemo ideju europskog prostora obrazovanja.

Nakon donošenja godišnjeg programa rada objavljeni su i prvi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru novog programa Erasmus+. Svako javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+, sa sjedištima u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama koje su pridružene programu.

Novi program Erasmus+ nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70 % proračuna, novi program ulaže i u projekte prekogranične suradnje. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola, ustanova za obrazovanje i osposobljavanje nastavnog osoblja (npr. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja.

Najnovije