Accessibility icon
>

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.

Kao odgovor na neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa, Europska komisija je za razdoblje 2021.-2027. uspostavila novi financijski instrument – Next Generation EU/EU sljedeće generacije. Vrijednost NGEU iznosi 750 milijardi eura, što uključuje 390 milijardi eura bespovratnih sredstava i 360 milijardi eura zajmova.

NextGenerationEU nadopunjuje proračun EU-a za 2021.-2027, te je usmjeren na oporavak i pokretanje europskog gospodarstva, zelenu i digitalnu tranziciju te izgradnju pravednijeg, otpornijeg i održivijeg gospodarstva. Za Republiku Hrvatsku je iz Instrumenta za oporavak EU Nove generacije (NGEU) na raspolaganju nešto više od 11 milijardi eura, od čega najveći dio otpada na sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost, iz kojeg se financira Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Plan za oporavak i otpornost temeljni je strateški dokument za korištenje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost  u kojem su navedene reforme koje Republika Hrvatska namjerava provesti, ciljevi i očekivani rezultati te detaljan opis pojedinačnih aktivnosti i njihovih troškova.

Hrvatska je za svoj Plan oporavka i otpornosti osigurala financijska sredstava u iznosu od 9,9 milijardi eura, od čega je 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava, a 3,6 milijardi eura povoljnih zajmova.

U fokusu Plana su mjere koje podupiru jačanje okvira za istraživanje, razvoj i inovacije, te politike za sljedeću generaciju, u čijem su fokusu djeca i mladi. Povrh navedenoga, s obzirom na uzroke i posljedice zadnje krize, Planom će se pružiti potpora aktivnostima vezanim za jačanje otpornosti zdravstvenog sustava za izazove u budućnosti.

Plan je strukturiran tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

 

Plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.

Provedbena odluka Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR)

Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske (HR)

Više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Republike Hrvatske dostupno je na službenoj stranici https://planoporavka.gov.hr/.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.