Accessibility icon
>

Programi Unije 2021.-2027.

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je dobila pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima Programa Unije.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

 

Programi Unije u razdoblju 2021.-2027.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.