Accessibility icon

EU projekti idu dalje

21. travnja 2020.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je dva paketa mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, među kojima su i mjere Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je ministar Marko Pavić predstavio 14. travnja 2020. na konferenciji za medije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Nastavlja se provedba EU projekata

„EU projekti idu dalje, javne nabave za EU sredstva idu dalje, a svi zahtjevi za nadoknadu sredstava će se rješavati po primitku. Europski projekti imaju veliki značaj za hrvatsko gospodarstvo pa njihovu dinamiku želimo zadržati.Preraspodjelom sredstava u okviru naše omotnice za razdoblje 2014.-2020. osigurali smo 400 milijuna eura koje ćemo iskoristiti za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19. Taj novac ćemo upotrijebiti za nabavu medicinske opreme, pomoć malom i srednjem poduzetništvu i očuvanju radnih mjesta.Osim toga kako bismo zaštitili korisnike EU fondova od posljedica pandemije koronavirusa produljili smo trajanje projekata za 90 dana bez dodatne administracije i ubrzali isplatu EU sredstava za dva mjeseca. Malim i srednjim poduzetnicima osigurali smo 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite i 380 milijuna kuna za COVID – 19 zajmove. Sve to je dodatna potvrda da EU fondovi pomažu Hrvatskoj i da je mijenjaju nabolje“, izjavio je ministar.

Vodeći računa kako o zdravstvenoj tako i o gospodarskoj situaciji, javni pozivi za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije objavljivat će se prema prioritetima i u skladu s okolnostima. Također, sve javne nabave za već ugovorene/odobrene EU projekte raspisivat će se i provoditi prema dinamici novonastalih okolnosti. Uz to, svi zahtjevi za nadoknadama sredstava za europske projekte, podmirivat će se sukladno dospijeću tih potraživanja.

Preraspodjelom sredstava osigurano dodatnih 400 milijuna eura iz EU fondova
Preraspodjelom sredstava unutar operativnih programa iz ove financijske omotnice osigurano je 400 milijuna eura iz EU fondova za saniranje utjecaja COVID-19 i to za:
1. Nabavu medicinske opreme
2. Kredite i financijske instrumente
3. Mjere zadržavanja radnih mjesta putem HZZ-a
Preraspodjelama unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz ove omotnice osigurano je 300 milijuna eura za programe i financijske instrumente malih i srednjih poduzeća kao i za nabavu medicinske opreme za borbu protiv COVID–19.
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, odnosno Europskog socijalnog fonda, preraspodjelom sredstava osigurano je 100 milijuna eura za mjere zadržavanja zaposlenosti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Paket mjera za korisnike europskih fondova
U okviru prvog paketa mjera za pomoć gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske, usvojila je i niz mjera koje su namijenjene zaštiti korisnika europskih sredstava.
1. Osigurali smo produljenje trajanje projekata za 90 dana bez dodatne administracije
2. Osigurali smo ubrzanje isplata EU sredstava za dva mjeseca
3. Osigurali smo dodatnih 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite
4. Osigurali smo 380 milijuna kuna za COVID-19 zajmove
Hrvatska je u kontekstu likvidnosti državnog proračuna od Europske komisije dobila uplatu predujma za 2019. i 2020., u ožujku i travnju, u iznosu od 244,21 milijuna eura, a ta sredstva su iz hrvatske postojeće omotnice 2014. – 2020.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru postojeće alokacije za razdoblje 2014.- 2020. traži dodatne mogućnosti preraspodjele kohezijskih sredstava kako bi adekvatno odgovorili na novonastale izazove.

Najnovije