Accessibility icon

EU projektom +RESILIENT razvijaju se društveno odgovorni modeli poslovanja u Istarskoj županiji

25. veljače 2021.

Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove od 2018. godine provodi EU projekt +RESILIENT – Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društveno odgovorno poduzetništvo, kojem je opći cilj povećanje konkurentnost društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta s posebnim naglaskom na tvrtke koje posluju u domeni društvenog poduzetništva. Projekt se sufinancira iz programa Interreg V-B Mediteran 2014.-2020. i traje do travnja 2022. godine.

 

U sklopu faze testiranja modela, od studenog 2020. do veljače 2021. godine u Istarskoj županiji provodile su se pilot aktivnosti pod nazivom Društvenim inovacijama do održivog regionalnog razvoja. Cilj tih aktivnosti je jačanje kapaciteta organizacija s područja Istarske županije uključenih u projekt u domeni društvenog poduzetništva, te razvoj i unapređenje njihova poslovanja. Pilot projekt se sastojao od sljedećih aktivnosti:

  • Uvodni koordinacijski sastanak;
  • Edukacija o društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama;
  • Edukacija o korištenju otvorenih baza podataka;
  • Pružanje savjetodavnih usluga o održivosti poslovanja i mentorstvo pri razradi društveno poduzetničke poslovne ideje;
  • Izrada triju poslovnih planova za društveno odgovorno poduzeće, po jedan poslovni plan za svaku organizaciju uključenu u projekt.

Edukacijama je cilj jačanje kapaciteta članova i zaposlenika prijavljenih organizacija, te izobrazba istih o održivom poslovanju, korištenju otvorenih baza podataka, razvoju društvenog poduzetništva i o razvoju proizvoda i usluga. Poslovno savjetovanje, mentoriranje i izrada poslovnih planova imaju za cilj kvalitetnu razradu poslovne ideje i stvaranje pretpostavki za uspješnu provedbu planiranih aktivnosti.

Poziv za sudjelovanje u projektnim aktivnostima bio je otvoren za udruge, ustanove i zadruge, a priliku za razradu društveno poduzetničke ideje dobile su tri udruge iz Istarske županije: Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Socijalna zadruga Corbis i Udruga za promicanje kreativnosti Merlin.

Praonica odjeće za žurne službe Istarske županije – Gradsko društvo Crvenog križa Pula

GDCK Pula uključilo se u projekt s društveno poduzetničkom idejom Praonica odjeće za žurne službe Istarske županije o čijem pokretanju već neko vrijeme razmišlja. Naime, GDCK Pula je uvidjelo da u Istri ne postoji usluga pranja radne odjeće za potrebe žurnih službi s područja Istarske županije. Ta je činjenica bila povod za razvijanje društveno poduzetničke ideje kojom će se razviti predmetna usluga te u poslovni proces uključiti društveno isključene osobe iz lokalne zajednice. Praonica radne odjeće planira se pokrenuti u sklopu Prihvatilišta za beskućnike koje se nalazi u Puli, a kojim koordinira  GDCK Pula. U prvoj godini poslovanja predviđeno je pranje radne odjeće i uniformi za sve djelatnike Hitne pomoći na području Istarske županije, a osim Hitne pomoći, GDCK Pula planira naknadno ugovoriti istu uslugu i s vatrogascima te Hrvatskom gorskom službom spašavanja. Poslovna ideja će rezultirati generiranjem novih radnih mjesta za socijalno marginalizirane i teško zaposlive osobe (osobe s invaliditetom, beskućnici, osobe lošijeg imovinskog stanja…) čime se pozitivno utječe na njihovo socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu, unaprjeđuje se kvaliteta njihova života te dolazi do ekonomskog rasterećenja kako njihove obitelji, tako i zajednice.

Sudjelovanjem na projektu i u njegovima aktivnostima obnovili smo i proširili naše znanje na području društvenog poduzetništva. Jedan od najvažnijih faktora u našem radu je pružanje čim kvalitetnije usluge našim korisnicima odnosno zadovoljavanje njihovih potreba te pronalaska čim boljih rješenja za njihov kvalitetniji život. Projektom smo se pripremili za ostvarivanje planova u budućnosti, odnosno kroz pripremu poslovnog plana koje planiramo iskoristiti za pokretanje društvenog poduzetništva. Drago nam  je da smo bili dio ovog projekta i svakako će nam priprema poslovnog plana olakšati ciljeve koje imamo u narednim godinama“ – zaključuje Helena Babić, voditeljica Prihvatilišta.

Prikupljanje starog papira u Puli i okolici – Socijalna zadruga Corbis

Socijalna zadruga Corbis djeluje u svim većim gradovima na području Republike Hrvatske, a prikupljanje papira trenutno vrši samo u Puli i bližoj okolici. Cilj i svrha zadruge je ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge, stoga svojim djelovanjem potiče zapošljavanje društveno marginaliziranih osoba kroz aktivnosti prikupljanja rabljenog papira, tiskovina i ostalih tiskanih materijala te papirne konfekcije. Prikupljeni papir odvozi se tvrtkama koje otkupljuju i recikliraju papir. Kroz projekt +Resilient razvijen je poslovni model kojim se širi djelatnost Zadruge te se dodatnim planiranim aktivnostima generira novo radno mjesto za socijalno marginaliziranu osobu. Prikupljanje otpada te njegova reciklaža i ponovna uporaba čine ovaj projekt modelom cirkularne ekonomije koja je izuzetno korisna za zajednicu jer generira dodane vrijednosti, dobit i novozaposlene uz očuvanje ekosustava.

Iz Zadruge Corbis potvrđuju zadovoljstvo sudjelovanjem u projektnim aktivnostima: „Zadovoljni smo projektom jer smo na taj način dobili više opcija za daljnje djelovanje čime ćemo svoju djelatnost proširiti na nove klijente i promovirati rad zadruge. Poslovni plan  doprinijet će održivosti naše zadruge kojoj je cilj unaprjeđenje životnog standarda zadrugara. Zadruga među svojim članovima broji socijalno osjetljive osobe, umirovljenike, osobe s invaliditetom koje svojim djelovanjem i radom upotpunjavaju svoje mjesečne prihode, osjećaju se korisnima i potrebnima u društvu i zajednici.“

Lutkarska družina Merlinci  – Udruga za razvoj kreativnosti Merlin

Povezujući kreativne radionice, organizaciju manifestacija s problemima nedovoljno valorizirane kulturne baštine Istarske županije, nepostojanje uvjeta za razvoj poduzetništva u kulturi te naglašen sezonski karakter kulturnih sadržaja, Udruga Merlin je uvidjela potrebu u organiziranju i igranju lutkarskih predstava.  Udruga Merlin razradila je stoga aktivnosti vezane uz stvaranje i izvođenje lutkarskih predstava za djecu i odrasle. Udruga planira organizirati lutkarske predstave u vrtićima i školama Istarske županije te na raznim kulturnim manifestacijama tijekom ljetnih mjeseci na području Istarske županije, RH, Mađarske, Slovenije i Italije. Predmetni projekt imat će pozitivne učinke na  povećanje interesa javnosti za kulturnu baštinu Istre, obnova kulturne baštine, zaštitu okoliša i održivost resursa, edukaciju djece kroz interaktivne lutkarske predstave (stjecanje znanja o pravima djeteta, slobodnije izražavanje mišljenja, uvažavanje tuđeg mišljenja i razvoj vještina i stavova kao odgovornog člana lokalne zajednice), poticanje kulturnih i obrazovnih programa u svrhu njegovanja istarskog (regionalnog) identiteta, te zaštitu starih zanata (rukotvorine, šivanje, tkanje, vezenje).

Direktorica udruge Sofija Apostolovski optimistična je u vezi provedbe novih aktivnosti: „Zahvaljujemo na sudjelovanju u projektu +RESILIENT i osmišljenom Poslovnom planu za našu kulturno-umjetničku inicijativu pokretanja amaterskog Lutkarskog kazališta. Udruga Merlin je u 2020. okupila zainteresirane kreativce,  kreirala sadržaje i lutke na temu istarske povijesne baštine s velikim zadovoljstvom i pokretačkom energijom. Prezentirani poslovni plan za društveno inovativni projekt koji je održiv na području edukativnih, kulturno-turističkih manifestacija i lutkarskih predstava za djecu i odrasle,  pomoći će nam u realizaciji i razvoju ovog projekta na području Istarske županije i šire regije.“

Ukupna vrijednost projekta +Resilient iznosi 3.578.529,80 €, nositelj projekta je Regija Veneto uz partnere na projektu Sveučilište AIX-Marseille, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, Mreža za razvoj i inovacije (RCDI), Regija Istočna Makedonija i Trakija (REMTH), Gospodarska komora Trevisa i Belluna, Tehnološki institut Aragon, Grčko softversko društvo (GFOSS), Barcelona Activa, Otvoreno sveučilište Katalonije (UOC), Fondacija za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja (PRIZMA), Savez talijanskih općina (ANCI).

 

Najnovije