Accessibility icon

Europa za građane – Bratimljenje gradova

31. prosinca 2019.

Potprogram 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje Mjera 2.1. Bratimljenje gradova

Rok za predaju: 01.09.2020.

Prihvatljivi podnositelji:

  • gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje
  • neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje dvije prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.

Najviši mogući iznos po projektu: do 25.000 €

Cilj natječaja: Uspostavljanje suradnje građana/ki bratimljenih gradova iz različitih zemalja Europe

Trajanje projekta: do 21 dan

 

Više informacija na poveznici

Najnovije