Accessibility icon

Europa za građane – Umrežavanje gradova

31. prosinca 2019.

Potprogram 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Rok za predaju: 1. rok 01.03.2020.

  1. rok 01.09.2020.

Prihvatljivi podnositelji:

  • gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje
  • mreže druge razine tijela lokalne/regionalne uprave
  • savezi/udruženja tijela lokalne uprave
  • neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave
  • neprofitne organizacije

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacijeiz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

Najviši mogući iznos po projektu: do 150.000 €

Cilj natječaja: umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja iz različitih zemalja Europe u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Trajanje projekta: do 24 mjeseca

 

Više informacija na http://europazagradane.hr/bratimljenje-gradova/

Najnovije