Accessibility icon

Europska komisija objavila poziv za iskaz interesa “100 regionalnih inovacijskih dolina” kako bi potaknula lokalne i regionalne inovacije!

3. travnja 2023.

Europska komisija objavila je poziv za iskaz interesa za regionalne inovacijske doline (eng. Regional Innovation Valleys) kako bi se ojačali europski inovacijski ekosustavi i bolje povezali dionici u inovacijama diljem Europe, posebno u regijama koje ostvaruju slabije rezultate u području inovacija , a sve kako bi se riješili gorući društveni izazovi te potaknula jača kohezija.

Kao vodeća inicijativa u okviru Novog Europskog programa za inovacije (eng. New European Innovation Agenda), regionalne inovacijske doline usredotočit će se na rješavanje inovacijskog jaza korištenjem dubokih tehnoloških inovacija. Cilj je identificirati 100 regija koje nastoje poboljšati koordinaciju i usmjerenje svojih ulaganja i politika u području istraživanja i razvoja na regionalnoj razini te potaknuti suradnju na međuregionalnim inovacijskim projektima.

Poziv za iskaz interesa otvoren je do 18. rujna 2023.

Više informacija o objavljenom pozivu dostupno je na web stranici: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/call-expression-interest-regional-innovation-valleys-now-open-2023-03-28_en

 

 

 

 

Najnovije