Accessibility icon

Europska komisija odobrila hrvatski Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027.

28. listopada 2022.

Europska komisija odobrila je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje od 2023. do 2027. godine, u kojem je Hrvatskoj na raspolaganju gotovo 3,8 milijardi eura. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) temeljni je dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova – Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije, i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja. U Hrvatskoj će se pravednija raspodjela potpore postići preraspodjelom 20 posto omotnice za izravna plaćanja malim i srednjim poljoprivrednicima za prvih 30 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Kako bi se mlade potaknulo na obavljanje poljoprivrednih djelatnosti, osigurat će se posebni poticaji za više od 1000 hrvatskih poljoprivrednika mlađih od 40 godina kako bi im se pomoglo u osnivanju poljoprivrednih gospodarstava i pokrivanju početnih troškova ulaganja. Nadalje, sredstvima iz fondova za ruralni razvoj poduprijet će se otvaranje 14.000 radnih mjesta u ruralnim područjima, kao i ulaganja u infrastrukturu, kao što su voda, lokalne ceste i vrtići. Strateški plan ZPP, među ostalim, predviđa potpore za ekološku poljoprivredu vrijedne više od 237 milijuna eura, a osigurava dodatna sredstva i zasebne natječaje za ekološke proizvođače. Njime je osigurano više od 229 milijuna eura ukupnih javnih sredstava za primarnu proizvodnju te 160 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda s ciljem stvaranja proizvoda dodane vrijednosti te dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja, uz novu potporu za junice u intervenciji dobrobit životinja, s obzirom na smanjeni domaći uzgoj u proteklom desetljeću.

Za konkurentnost ruralnog razvoja osigurano je 457 milijuna eura, a u toj su kategoriji uz ostalo mala poljoprivredna gospodarstva, startupovi, navodnjavanje, investicije u preradu, sustavi kvalitete, primarna proizvodnja, obnovljivi izvori energije. Mladim poljoprivrednicima namijenjeno je 114 milijuna eura, ruralnoj infrastrukturi 58,8 milijuna eura, a za javne sustave navodnjavanja 72,3 milijuna eura. Šumarstvu je, nadalje, namijenjeno 81,5 milijuna eura.

Nova zajednička poljoprivredna politika (ZPP), koja bi trebala započeti 1. siječnja 2023., osmišljena je radi prijelaza na održiv, otporan i moderan europski poljoprivredni sektor.

Svaka je članica pri izradi vlastitog strateškog plana u okviru ZPP-a izabrala neke od brojnih intervencija na razini EU-a, koje je prilagodila svojim specifičnim potrebama i lokalnim uvjetima. Komisija procjenjuje je li u svaki plan ugrađeno deset ključnih ciljeva ZPP-a koji se odnose na zajedničke okolišne, društvene i gospodarske izazove. Planovi će stoga biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a i trebali bi doprinijeti klimatskim i okolišnim ciljevima EU-a, uključujući dobrobit životinja, kako je utvrđeno u strategiji Komisije „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije