Accessibility icon

Europska komisija usvojila hrvatski Sporazum o partnerstvu

25. kolovoza 2022.

Europska komisija je 24. kolovoza 2022. usvojila Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Sporazum uspostavlja strategiju ulaganja Republike Hrvatske u  iznosu od 9 milijardi eura za financiranje kohezijske politike u novom financijskom razdoblju, koja istovremeno predstavlja i kontinuitet u odnosu na prošlo razdoblje i iskorak u vidu naglaska na teritorijalne posebnosti i jačanje razvoja svih hrvatskih regija.
Sporazumom su obuhvaćeni Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) sa 5,203 milijardi eura, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP) s 1,569 milijardi eura, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. s 1,933 milijardi eura te Program za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. s 243,7 milijuna eura kojima su obuhvaćeni sljedeći ciljevi politike: Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Hrvatska bliže građanima.
Sredstva kohezijske politike koristit će se u najvećem iznosu za daljnje jačanje gospodarstva, potporu zelene i pravedne tranzicije koja će ublažiti utjecaj energetskih i klimatskih izazova na gospodarstvo i društvo u cjelini, digitalne tranzicije, daljnje poboljšanje povezanosti i mobilnosti te jačanje socijalne kohezije.

U narednom razdoblju očekuje se i usvajanje programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije