Accessibility icon

„Europski građanin za 2020.”-Produljen poziv na podnošenje prijava i nominacija za nagradu

26. svibnja 2020.

Europski parlament poziva europske građane, skupine građana, udruge i organizacije da se prijave (ili nominiraju nekoga drugog) za nagradu „Europski građanin za 2020.” za iznimne projekte koje su proveli, posebno one provedene u vrijeme pandemije. Prijaviti se mogu nacionalni, prekogranični i paneuropski projekti koji promiču bolje uzajamno razumijevanje građana i njihovu užu suradnju, kao i vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima: dostojanstvo, jednakost, solidarnost, pravda, građanska prava i slobode.

Novi rok za prijave je 30. lipnja 2020., a svoju nominaciju možete podnijeti putem poveznice.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Europskog parlamenta. 

Najnovije